Opdagelsesrejsende

Emneuge om opdagelsesrejsende på 5.årgang.

Eleverne i vores to klasser arbejdede med de samme personer, så de kunne sparre med deres makker inde ved siden af i forhold til undersøgelsesdelen.

Inden emneugen havde vi gennemgået lidt historie - om hvordan europæere i stor stil rejste ud i verden og fandt nyt land. Kort fortalt noget med ”Jeg fandt det, jeg sætter mit flag, nu er det mit”.

Vi havde også noget geografi indover. Hvilke sprog der tales hvor. Hvem er dronning i Australien… Vi fandt de gamle danske kolonier på verdenskortet.

 

I løbet af emneugen skulle der arbejdes med en udvalgt opdagelsesrejsende. Da vi havde små klasser, kom vi på denne liste. Man kan sikkert godt komme på flere…

 

Den første dag i emneugen fik eleverne navnet på deres opdagelsesrejsende og de havde resten af dagen samt den næste til at undersøge alt muligt om deres person. De fik denne seddel med undrespørgsmål til at skrive noter på. For at komme lidt rundt i forskellige materialer, tekster og kilder, i stedet for at bare skrive af efter den første og bedste fagbog eller det første hit på google. Eleverne skulle snakke med deres makker fra naboklassen inden de søgte sparring hos os. I forhold til at finde svar på disse spørgsmål.

 

Når eleverne havde undersøgt en masse, lavede de hver især en planche. De fik denne vejledende opgaveseddel

 

Plancherne blev lamineret og hængt op.

Nogle af de hurtige børn havde tegnet et meget stort kort, hvor eleverne tegnede deres opdagelsesrejsendes ruter ind. Og de satte planchen et sted udenfor kortet, med en tråd hen til kortet. Vi havde farvekodet det hele, så en person f.eks. havde gul ramme på planchen, en gul tråd og en gul rute, mens andre havde alle mulige andre farver. Den ene klasses elever hængte sine plancher ved kortet, som hang på vores brede gang.

Den anden klasses elever havde samme farvekoder på sine plancher. Men de satte deres op ved en (meget lang) tidslinje, et andet sted på vores brede gang.

 

Da vi nåede til fredag fremlagdes der klassevis. Klassen, som havde hængt billeder op ved tidslinjen fremlagde i et lokale med et kort, hvor de viste ruterne. 

 

Det var en intensivt og godt forløb.

 

Her er en form for lærervejledning.

Startside

Om mig

Malerigalleri

Tekster

Musik

ADHD & autisme

Tasker

Kontakt og salg